Collaborative Laboratory for Blue Bioeconomics B2E

The Collaborative Laboratory for Blue Bioeconomics (CoLAB B2E), headquartered at UPTEC Mar, in Matosinhos, Portugal, is a new non-profit association that aims to promote the blue bioeconomy, stimulate the creation of qualified jobs that generate economic and social value in Portugal in the biotechnology and aquaculture sectors, and contribute to new uses and enhancement of natural resources. Its members are the major players in the Portuguese sector: from production and distribution companies, to educational, research, associated laboratories and technological interface centers. Access2Sea partner CIIMAR is one of the founders of this Collaborative Laboratory. To know more about this CoLAB, please visit the link.

Fás iomaíoch, inmharthana i soláthar bia mara: Access2Sea ag Seachtain Tuairimí Gnó Mhaigh Eo

Tá an dobharshaothrú ar cheann de na hearnálacha is tábhachtaí i nGeilleagar Gorm i Limistéar an Atlantaigh. Tá sé ag brath ar thraidisiúin thábhachtacha in go leor tíortha san AE agus mórán dá chósta. Mar chuspóir ag an togra seo, tá muid ag brath ar thuairimí agus saineolas ó pháirtithe  a bhfuil dlúthbhaint acu le hobair sa ngeilleagar gorm, an dobharshaothrú go speisialta.

Reachtáileadh seimineár gréasáin New Opportunities for Seafood Producers ar na mallaibh mar chuid de Sheachtain Tuairimí Gnó Mhaigh Eo, http://mayoideasweek.ie/schedule/.

Clár imeachtaí Access2ea ag Seachtain Tuairimí Gnó Mhaigh Eo.

I measc na n-ábhar a pléadh ná díolachán díreach: tionscail na mbialanna sliogéisc cois cladaigh sa mBriotáin, áit a bhfuil cead ag feilméaraí sliogéisc a gcuid táirge a dhíol as bialann taobh leis an bhfoinse soláthair. Tá cuid sciar mhór d’iarthar na hÉireann buailte ar an uisce sáile is glaine san Eoraip agus tá luach an ard ar an mbia mara a thagann as dá réir. Ráite ar bhealach eile, is féidir iasc a bheirtear ar i neart cuanta an taobh seo tíre a dhíol díreach agus gan phróiseáil. Deis ar leith do phobail in iarthar na hÉireann mar sin, ach cuir chuige i gcúrsaí pleanála, reachtaíochta agus tacaíochta pobail a réiteach. Obair le déanamh go fóill, mar sin.

 

 

 

Rinne Michael Mulloy ó fheirm éisc Blackshell i gCuan Mó agus urlabhraí de chuid Chumann Feirmeoirí na hÉireann cuir síos ar dheacrachtaí anois agus ar na bacáin do thionscail an dobharshaothraithe agus bealaí le theacht as. Is mó bacanna ná an Breatimeacht agus an paindéim a bhí le sárú, reachtaíocht ag coinneáil táirgeoirí dobharshaothraithe siar go mór sa tír seo. Tháinig sé seo go mór leis an méid a bhí le rá ag Catherine McManus as Mowi, comhlacht idirnáisiúnta feirmeoireacht bradán le 303 fostaí lánaimseartha acu ar fud fad chosta iartharach na hÉireann. Tá an múnla atá in úsáid acusan bunaithe ar bhradán orgánach in ndabhacha doimhne ag iomrascáil le heaspa dul chun cinn mar nach bhfuil ceadúnais nua le fáil le glúin anuas sa tír seo. Níl maith ar bith sna seancheadúnais a ceadaíodh os cionn 20 bliain, a deir sí, os rud é nach bhfuil na suíomhanna a ceadaíodh ag an am feiliúnach do shláinte na mbradán agus cleachtais nua-aimseartha mar go bhfuil siad ar an tanaí den chuid is mó mar a bhíodh de nós ag an am.

Ag teacht leis an méid an easpa fáis in éadan níos mó coinníollacha agus bacanna ar fhorbairt ná aon cheard eile den tír atá ar cheann de na deacrachtaí is mó atá le sárú san earnáil seo agus gach réimse forbartha agus gnó eile dar le cainteoir deireadh an lae, Michael O’Boyle, Comhairle Contae Mhaigh Eo. D’éirigh go geal leis an ócáid inar thrasnaigh téamaí ó chainteoir go cainteoir. Ag tarraingt an méid a bhí le rá ag an gcéad cainteoir, an Dr. Colin Hannon as Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe agus Mhaigh Eo leis an gcainteoir deireadh Michael O’Boyle, teastaíonn cur le luach agus comhthathú ar achmhainní in iarthar na hÉireann. Ní neart go cur le chéile.

Lón machnaimh mar sin curtha ar fáil ag earnáil na mara. Tá súil leis an gcéad seimineár gréasáin eile roimh dheireadh na bliana, áit a mbeidh Access2Sea ag cuir síos ar thogra píolótach bia mara. Coinnigh súil amach mar sin ar http://access2sea.eu!

 

Decreto-ley 23/2020, de 15 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia educativa y de apoyo al sector de la acuicultura de Andalucía, ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).

El sector de la pesca y la acuicultura se ha visto especialmente afectado por las perturbaciones del mercado generadas por un descenso significativo de la demanda como consecuencia del brote de COVID-19. A raíz del cierre de los puntos de venta, los mercados, las tiendas y los canales de distribución, los precios y los volúmenes han disminuido de manera sustancial. El descenso de la demanda y de los precios, unido a la vulnerabilidad y la complejidad de la cadena de suministro, ha convertido en deficitarias las operaciones de las flotas pesqueras y la producción de pescado y marisco. Como consecuencia de ello, los pescadores se han visto obligados a permanecer en los puertos y los piscicultores van a tener que deshacerse de sus productos o destruirlos en unas semanas.

Dadas las importantes consecuencias socioeconómicas del brote de COVID-19 y la necesidad de liquidez en la economía, el Reglamento (UE) núm. 2020/560 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, en su artículo 1 «Modificaciones del Reglamento (UE) núm. 508/2014», apartado 7), da una nueva redacción al artículo 55 del mismo, incorporando la posibilidad de conceder ayuda destinada a compensaciones a los acuicultores por la suspensión temporal o la reducción de la producción y ventas que hayan tenido lugar entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2020 como consecuencia del brote de COVID-19.

La ayuda consistirá en el pago del 50% de la pérdida de ingresos de la empresa productora, sobre la base de las solicitudes de ayuda aprobadas por la autoridad competente en materia pesquera. El importe máximo de la ayuda no podrá superar los 150.000 euros por empresa acuícola beneficiaria.

Esta nueva línea de apoyo se recoge dentro de la medida 2.4.2 «Medidas de salud Pública», del Plan financiero del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca vigente para Andalucía y será financiada por el FEMP y por la Junta de Andalucía en los porcentajes del 75% y el 25% respectivamente.

Descarga PDF

Faoi lánseol: Ireland’s expert group kicks off

Cruthaíodh coiste stiúrtha saineolaithe don togra AccessSea ar na mallaibh.

Tá an dobharshaothrú ar cheann de na hearnálacha is tábhachtaí i nGeilleagar Gorm i Limistéar an Atlantaigh. Tá sé ag brath ar thraidisiúin thábhachtacha in go leor tíortha san AE agus mórán dá chóstaí. Mar chuspóir ag an togra seo, tá muid ag brath ar thuairimí agus saineolas ó pháirtithe  a bhfuil dlúthbhaint acu le hobair sa ngeilleagar gorm, an dobharshaothrú go speisialta. Táthar dírithe i dtosach báire ar Chuanta Chill Chiaráin agus Mó mar mhacasamhla bainistithe agus sa limistéar mara taobh thiar den tSionainn chun eolas níos leithne a bhailiú.

Reachtáileadh an chéad chruinniú ar líne i mí Meitheamh. I measc na rannpháirtithe, tá ionadaithe ón mBord Iascaigh Mhara, Páirc na Mara, táirgeoirí agus saineolaithe i réimse an dobharshaoraithe.

Beidh an chéad seisiún eile ar siúl i mí Meán Fómhair. Coinnigh súil amach le haghaidh an scéala is nuaí!

Data collection and single bay areas of focus at this stage.

June 2020 saw the kick-off meeting of a local Access2Sea expert network in Ireland. New opportunities for more competitive and sustainable growth in the Atlantic zone is of course the guiding principle of the project.

Investigating aquaculture management in two bays, blue arrows, as well as general business operating conditions from Bundoran to the Shannon Estuary (red arrows) will be the initial focus for data collection. The narrow spotlight at this stage, nevertheless, aims to improve competitive and sustainable growth from Ceann Mhálainne in Ireland to Cádiz in Spain, including France and Portugal and the UK along the way.

The expert panel is composed of practitioners, planners, regional officers from BIM, the state agency responsible for developing the seafood industry, marine development officials and representatives of the nascent marine innovation campus in Cill Ciaráin Bay.

The issues that exist have been discussed with a plan of action going forward. Keep an eye out for further developments in September.